Patrimoni Cultural, Bens Culturals I Tecniques De Proteccio (Trets Generals De La Seva Normativa)

Miguel Coca Payeras


Libro electrónico Patrimoni Cultural, Bens Culturals I Tecniques De Proteccio (Trets Generals De La Seva Normativa) disponible en en nuestro sitio web con formato PdF, ePub, audiolibro y revista. Cree una CUENTA GRATUITA para leer o descargard Patrimoni Cultural, Bens Culturals I Tecniques De Proteccio (Trets Generals De La Seva Normativa) GRATIS!

LINGUA España
AUTOR Miguel Coca Payeras
ISBN none
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 9,52 MB


Página anterior: Anglo Saxon Attitudes
Siguiente página: Zaragoza - Publicacion De La Excma. Diputacion Provincial Xxxvii -Xxxviii. 1973 [Pueblos De La Provi

Patrimoni cultural, béns culturals i tècniques de proteció (trets generals de la seva normativa) By Miquel Coca Payeras Get PDF (5 MB)Author: Miquel Coca Payeras. Si desea descargar el libro Patrimoni Cultural, Bens Culturals I Tecniques De Proteccio (Trets Generals De La Seva Normativa) en formato PDF? Está en el camino correcto. Este libro está disponible en nuestra página web, así como en el formato mobi y epub. Además de otros libros de Miguel Coca Payeras. ¡Disfruta leyendo en www-froheostern.org! II. Patrimoni cultural, béns culturals i tècniques de protecció (trets generals de la seva normativa) Autores: Miguel Coca Payeras Localización: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d'estudis històrics, ISSN , Nº. 46, (Ejemplar dedicado a: Actes del I Congrés: El nostre patrimoni cultural: base jurídica per a la seva defensa ( febrer El Ministeri té en la seva estructura dues sotsdireccions encarregades de la protecció i conservació del Patrimoni Cultural espanyol, dependents de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals. Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric. És responsable de l'aplicació del règim jurídic de la protecció del. Índex analític de la legislació patrimonial. Llei 16/, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (BOE núm, de ) Llei 9/, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català (DOGC núm. , d'). Patrimoni cultural, béns culturals i tècniques de protecció (trets generals de la seva normativa) Miguel Coca Payeras. Texto completo; págs. Ponència II. Adquisició, transmissió i exportació de béns mobles integrants del Patrimoni Històric Espanyol en el marc de la legislació de l'estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes. La realització del Mapa de Patrimoni Cultural de Castellfollit de Riubregós ha comptat amb la ol·laoai d’u va sie de peso ves ue, gàies al seu o veie uet del te itoi i la seva epeiia, ha estat i vdispesales pe a elaoa l’i vvetai de s pati uo vials a el uài u d’ehaustivitat po ssible. Al llarg de la seva vida pública realitzà ponències com la que va tenir lloc al Primer Congrés de Defensa del Patrimoni Cultural organitzat per la Societat Arqueològica Lul·liana el amb el títol de Patrimoni Cultural, béns culturals i tècniques de protecció (trets generals de la seva normativa) amb Miquel Coca Payeras. els ciutadans, a fi de facilitar-los una millor comprensió de la natura, de la història i, en general, de la vida del país. El museu és la institució que, fonamentalment, és responsable d'aquest patrimoni i s'encarrega de custodiar-lo. Aquestes funcions configuren el museu com un centre de servei cultural necessàriament obert i relacionat. El departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell d’Eivissa ha fet publiques les bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació dels béns d’interès cultural amb la tipologia de monument a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys amb un import total de euros. Una comarca de www-froheostern.orgari escolar per gaudir de l’Alt Empordà a través dels seus museus. Un recurs pel professorat per tal de facilitar-los la seva tasca educativa, apropant a través d’una selecció i seqüenciació les activitats educatives de 8 museus que es troben a la comarca en funció del currículum escolar i la nova mirada competencial.

LIBROS RELACIONADOS